دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 255333

تاریخ انتشار : آذر 1398

راه گلویم را به تک تک بغض ها نشان دادع بودم...
بغض امشب اما راه گم کرده است انگار!
طفلکی سر از چشمان و گونه ام در اورده است...

#سجاد_ابطحی