دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 254880

تاریخ انتشار : آبان 1398

وقتی یه نفر که می گفت تنهاست گفت حالم رو نپرس از من تا حال خوب خیلی فاصله است فهمیدم منی که نه حالم خوبه و نه کسی رو دارم که حالم رو حتی به طور ظاهری بپرسه یه چیزی فراتر از تنهام