دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 254857

تاریخ انتشار : آبان 1398

چه
کنم
با
چه کنم های
دلم