دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 254769

تاریخ انتشار : آبان 1398

شب با همه ی دلتنگی هایش اما، یک بخش
خوب هم دارد ؛
این که دلت "فقط" برای یک نفر تنگ میشود.....!