دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 251625

تاریخ انتشار : خرداد 1398

شب قدر است و ما قدر تو را نمی دانیم
کریمی اما قدر نعماتت را نمی دانیم

الهی، ببخش و بورز مهر کبریایی ات را
خود ما می دانیم که از فضل تو هیچ نمی دانیم