دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 251376

تاریخ انتشار : ارديبهشت 1398

«بزرگترين منکرى که در يک جامعه مى تواند وجود داشته باشد اين است يک انسان نتواند با هشت ساعت کار درستکارانه به يک زندگى آبرومندانه و قانعانه برسد.
از نگاه درون دينى از پيامبر اسلام فراوان نقل شده است که انسانى که بيش از يک سوم و يا يک چهارم شبانه روز خود را صرف کسب درآمد کند روى رستگارى را نخواهد ديد