دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 251319

تاریخ انتشار : ارديبهشت 1398

یک تو آزردی مرا...
یک جهان شادم نکرد.