دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 251185

تاریخ انتشار : ارديبهشت 1398

‏ینی تا آخرش هر روز صبح بیدار میشیم دوش میگیریم صبونه میخوریم میریم سرکار غروب برمیگردیم فیلم میبینیم میخوابیم؟
این بازی کثیف کی تموم میشه؟