دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250945

تاریخ انتشار : فروردين 1398

میرین عمل میکنین معده تونو کوچیک میکنین؟من میخوام یه کلیه مو اهدا کنم یکم جا واسه بزرگوار باز بشه که بیشتر بخورم :)