دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250895

تاریخ انتشار : فروردين 1398

ﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﺑﺮ ﺍﺳﯿﺮﯼ ﮐﺰ ﯾﺎﺩ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺩﺭ ﺩﺍﻡ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﯿﺎﺩ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﺯ ﺁﻩ ﺩﺭﺩﻧﺎﮐﻢ،ﺳﺎﺯﻡ ﺧﺒﺮ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﻩ ﺻﺒﺮﻡ ﺑﺮ ﺑﺎﺩ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ