دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250872

تاریخ انتشار : فروردين 1398

کوروش اگه قرار بود بیدار بشهتو شیراز نمیخوابید که
هی میگه کوروش بیدار شو فلان شو :/