دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250822

تاریخ انتشار : فروردين 1398

ﺑﺎ ﺁﻥ ﻫﻤﻪ ﺩﻟﺪﺍﺩﻩ ﺩﻟﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﯼ ﻣﺎ ﺷﺪ

ﺍﯼ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﺪﺍﯼ ﺩﻝ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﭘﺴﻨﺪﺵ…


_ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ