دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250787

تاریخ انتشار : فروردين 1398

نا امید از در رحمت به کجا باید رفت؟
یا رب از هر چه خطا رفت، هزار استغفار...

سعدی