دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250085

تاریخ انتشار : اسفند 1397

همه شب سجده برآرم
که بیایی تو به خوابم

و در آن خواب بمیرم
که تو آیی و بِمانی....!


Happy Birthday end of winter lady