دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 249181

تاریخ انتشار : بهمن 1397

امروز

از معدود #شنبه هاییه که خر نیست هیچی...

خیلی هم آقاست :)