دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 249167

تاریخ انتشار : بهمن 1397

ولى نسل جديدو عموپورنگ خراب كرد اونجا كه خوند "كاشكى كه لك لك دوست شه با اردك تا كه نباشن اين دو تا تك تك"

وگرنه ما با "كبوتر با كبوتر باز با باز" بزرگ شديم