دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 249088

تاریخ انتشار : بهمن 1397

توروخدا اجازه بدین منم یکم اختلاس کنم...


محتاجیم و آبرومند.