دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 249051

تاریخ انتشار : بهمن 1397

اينو نفرستم، ميميرم تا تهش بخونيد خيلى بامزه
است :
راستش ما دیدیم مجلس خیلی وقت است كه دارد
با دو واژه ** ازدواج مجدد و ازدواج موقت **
بازى ميکند و توی سر خودش می زند تا بگوید من
به فکر حمایت از خانواده هستم کسی هم نميگوید
این چه جورحمایتی است که فقط دوجور ازدواج
خشک و خالی را در برمى گیرد، تازه همان دو تا
را هم مدت هاست زورش نمى رسد تصویب کند
حالا انواع ازدواج های پیشنهادی اينجانب :

** ازدواج مسلم ** :
ازدواج اول که حق مسلم هر مردی است.
** ازدواح مفرح ** :
مردی که از یکنواختی زندگی با همسراولش
خسته شده است برای تفریح زن دیگری بگیرد .
** ازدواج موجه **
چرا مردی که زن اولش بچه دار نمى شود یا
بیماری دارد، يا نمى تواند فرزند ذكور بزايد
همش زرت و زرت فرند اُناث مى زايد به بهانه های
واهی مثل تريپ مردانگی و انسانیت و تن دادن
به قسمت وصبر درامتحان الهی، به پای او بماند؟
پس موجه است که در این هنگام هرچه زودتر
برای ازدواج بعدی اش اقدام کند .
** ازدواج متمم ** :
مرد ببیند چه صفات زنانه ای را دوست داشته که
زن اولش ندارد بعد زنی بگیرد که آن صفت ها را
داشته باشد .
** ازدواج مثلث ** :
مرد تقوی پیشه کرده و به سه زن قناعت نماید .
** ازدواج مربع ** :
مرد تمام چهار زنی را که شرع به او اجازه می دهد
بگیرد .
** ازدواج ملون ** :
مرد چهار زن بگیرد ، سفید پوست سرخپوست
سیاهپوست و زرد پوست .
** ازدواج منظم ** :
مرد هر شش ماه یک بار ، يك زنِ نو بگیرد .
** ازدواج میسر ** :
مرد هر زنی را که برایش میسر است بگیرد .
** ازدواج مشبک ** :
مرد یک شبکه هرمی ازدواج راه بیندازد . به
این معنی که هر زنی گرفت ، آن زن ، چهار زن
دیگر را هم به او معرفی کند و او همه آنها را
بگیرد .
** ازدواج مکرر ** :
مرد آن قدر زن بگیرد تا جانش از ماتحتش در برود
( ^ | ^ )