دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 249047

تاریخ انتشار : بهمن 1397

دختره اومد بانک از حساب خودش چِک کشیده پول برداره ☺

چِکِش یکم پاره شده بود

بهش گفتن خانوم لطف کنید پشت نویسی کنید تا پاس بشه...

پشت نویسی کرده:

«پارگی از طرف اینجانب می باشد»ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﻚ همگی باهم دچار پارگی شدن از خنده ☺