دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 247411

تاریخ انتشار : آذر 1397

یادش بخیر بچه بودیم برقای محل رفت همه زنگا رو فشار دادیم و قیر چسبوندیم روش، زنگا همه از این بلبلی ها بود، برقا که اومد محل صدا جنگل میداد :)