دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 246340

تاریخ انتشار : آبان 1397

#آبان هم نیایی

#پاییز را دیگر

دو قِران هم قبول ندارم

تو #مهربان بودی

مگر میشود نه با #مهر بیایی

نه آبان ...