دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 246246

تاریخ انتشار : مهر 1397

در میانِ تمامِ دغدغه های رنگارنگِ زندگی ام؛
از میانِ تمامِ آدم ها...
آخر #هفته هایم
فقط...
همین یک " تو" را کم دارد....