دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 246118

تاریخ انتشار : مهر 1397

دانشمندان دارن تحقیق میکنن که یک انسان تا چند وقت میتونه بدون مغز

زندگی کنه ….

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
یه لطفی بکن و سن خودتو بهشون بگو..!