دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 245920

تاریخ انتشار : مهر 1397

#چشمهایت #مرداد
لبهایت مرداد
صدایت گرداد
شانه هایت مرداد
دستهایت مرداد
و آغوشت ...
داغِ داغِ داغ
مُرداد,مُرداد,مُرداد
امان از دست این مرداد
باورم از بهشت چیز دیگری بود
تا اینکه تو آمدی
دوست دارم عشقم