دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 244610

تاریخ انتشار : مرداد 1397

از پنجره صبح  تماشا دارد طلوع چشمانت     پا به ایوان دلت میگذارم       بوسه هایم همه تقدیم تو باد