دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 243891

تاریخ انتشار : تير 1397

پناه میبرم به اسپیلت از شر گرمای رانده شده...