دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 242846

تاریخ انتشار : خرداد 1397

ساعت از نيمه گذشت و دلم آرام نشد
و خدا رحم كند اين همه دلتنگي را...