دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 242703

تاریخ انتشار : خرداد 1397

دیروز دوباره دلم شکست،،
از همان جاي قبلي ...