دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 242676

تاریخ انتشار : خرداد 1397

درد دارد  شب های یلدایی ِ من
بیقراری کند روزهایم، نکند میخندی!

ز چشمهای آلوده به خواب هیچ نخوانی
دل آشفته و غمبار منم، نکند میخندی!

گذشتم ز دنیا و نخواهم دگر هیچ
فارغی کز درد بی پایانِ ما، نکند میخندی!

آرزو بر باد رفته و سرگردان دل
ساکن و سکوت و آرام فعل ما، نکند میخندی!

غمگین گذر کردم از آن شب دلشادیت آرزوم
خنده ی تو خوب است،  اما بر درد ما ،نکند میخندی!

《《《کم》》》