دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 242202

تاریخ انتشار : خرداد 1397

‏معمولا ناجا تموم مهمونی ها رو خراب میکنه
از ناجا تقاضا میکنیم مهمانی خداوند رو هم جمعش کنن, من دیگه نمیکشم