دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 242183

تاریخ انتشار : خرداد 1397

آدم دراين دنيامسافري بيش نيست وروزه برمسافرواجب نيست!