دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 240954

تاریخ انتشار : فروردين 1397

صنما ، ماه وَشا
مست نگارا ، جانا
عشق ِزیبای من
ای خوب ترین یار ، ســـــلام

<کی شود دستانت را ببوسم، روی چشمام بذارم؟>

شعری که وصف تو را بجا باشد ندارم
بیتی که دلتنگی را توصیف کند ندارم
امشب ستارگان هم چشمی به ماه دارند
ماهی که سر برآورد امشب بی مثال است
قافیه شعرم را امشب آزاد گذارم
 همانند همیشه مدح چشمات گذارد
صاحب شعرهایم بیت پایان تقدیمت
دوست دارم عزیزم تولدت مبارک

ک م