دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 240717

تاریخ انتشار : فروردين 1397

‏از آداب ۱۳ به در میشه به زیر سر گذاشتن بطری نوشابه خانواده جای متکا اشاره کرد