دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 240060

تاریخ انتشار : اسفند 1396

‏خوشبختانه ﺍمسال چهارشنبه سوری شوهرعمم پیشمون نیست ﺭاحتیم. پارسال اومدﻡ آبشار روشن کنم گفت میدونستین نیاگارا بزﺭگترین آبشار جهان نیست و ﺍین تصور اشتباهه؟ اندﺍختیمش تو آتیش