دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 239988

تاریخ انتشار : اسفند 1396

چارشنبه سوری غول آخر امساله، از این زنده بیرون بیایم دیگه میزنه YOU WoN