دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 239074

تاریخ انتشار : بهمن 1396

در بود و مادر بود و چادر بود و معجر بود
*در سوخت...
*مادر سوخت...
*چادر سوخت ...
*معجر سوخت...


#احسان_نرگسی_رضاپور