دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 236592

تاریخ انتشار : آذر 1396

یعنی سخت ترین کار بعد از کار توی معدن

روشن کردن شمعک بخاری با کبریته....