دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 235782

تاریخ انتشار : آبان 1396

پاییز است دیگر
مرا یاد غصه هایم می اندازد یاد مشکلاتم
مرا که میشناسید که چقدر میخندم
اما پشت این لبخند قلبی ست از درد
شکست عشقی نه ما رو چه به این حرفا
سختی های روزگار را میگویم
که پشت خنده ام پنهانشان میکنم...