دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 235736

تاریخ انتشار : آبان 1396

نیاز به هیچ ساز و کوبه ای نیست!
برای نواختن زیباترین موسیقی دنیا
کافی ست
از تو بخواهند
روی برگهای پاییزی
قدم بزنی...