دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 233884

تاریخ انتشار : شهريور 1396

شهـریورانه چشـم به راهـت نشستـه‌ام
در انتـهـای کـوچـه‌ی فصـلی پـرانتظـار
بشتاب پیش از آن‌که اسیر خزان شوم
ای آن‌کـه بـا نگـاه تـو گـل می‌کنـد بهـار...