دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 233878

تاریخ انتشار : شهريور 1396

پارسال سی و یک شهریور چهارشنبه بود و دو روز تعطیلات اضافی رایگان داشتیم و تلخی سی و یک شهریورو نچشیدیم.

امسال اما سی و یک شهریور افتاده جمعه @_@

یعنی تلخی غروب جمعه و غروب سی و یک شهریورو یا هم یک جا باید بچشیم...

قدر نود و پنجو ندونستیم...