دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 230291

تاریخ انتشار : ارديبهشت 1396

چاتسا اگر بیرگون کعبه نین پرده سینه حائلینه...
یازارام گوز یاشیمنان لعنت اولا انام فاطمه نین قاتیلینه...

ترجمه:
اگر روزی برسد دستم به حائل و پرده کعبه, با اشک چشمم مینوسم, لعنت به قاتلین مادرم فاطمه