دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 229821

تاریخ انتشار : فروردين 1396

خواب دیدم هزار دختر میخام که باهاشون ازدواج کنم
.
.
.
.
نکنین بابا
خوشگل تریننتون فقط گره میزد دیگه
اسیر شدیم به خدا