دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 229421

تاریخ انتشار : اسفند 1395

چهارشنبه سوری رسمی باستانی و یادآور حماسه ی گذر سیاوش از آتشه
.
.
.
.
 
در شاهنامه اومده منیژه در حین عبور سیاوش از آتش  چارتا نارنجک دستیم ول کرد زیرش