دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 229090

تاریخ انتشار : اسفند 1395

تو ببخشا که اگر صورت من نیلی نیست...
پلک سالم دارم...
بازو و پهلوی من بی درد است...
لیک چشمانم اگر بهر تو گریان نشود نامرد است...