منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 227693

تاریخ انتشار : دي 1395

پینوکیو اگه الان بود
شاخ در مي آورد
این روزها, دروغا بیشتر شده
ولي دماغ ها زيباتر ...