منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 227664

تاریخ انتشار : دي 1395

خدیا!!!!!
دربرابرتمام سنگ دلی هایی که در حقم شد
سکوتت حرف قشنگی نبود /