منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 227574

تاریخ انتشار : دي 1395

بعضی از مردم اصرار دارند که خود را به دیگران بشناسانند.
ثروت خود را به رخ آنها بکشند.
اما این نوع آدمها در درون خود زجر می کشند؛
زیرا شادی آنها وابسته به تفکر دیگران است!!