منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 227443

تاریخ انتشار : دي 1395

ای سرزمین من شور آفرین میهن
دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن
ای خاک مهر آیین آیینه ایمان
ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران

تو که در دامانت لاله میجوشد
سحر از چشمانت ژاله مینوشد
وطنم ای دلها جمله مجنونت
مست و شیدا کوه و صحرا دشت و هامونت