منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 227367

تاریخ انتشار : دي 1395

اینجا کوفه نیس که
،،علی،،
تنها بماند.
از او به یک اشاره از ما به سر دویدن.
حماسه 9دی گرامی باد.
لبیک یا خامنه ای